DETOP 迪冠

高效 / 智能 / 科技 / 节能

DETOP 迪冠系列壁挂炉包括:

DETOP 26 CJZ

DETOP 30 CJZ

DETOP 35 CJZ


DETOP 产品简介

▇  空气-燃气双比例调节,热效率不随输出功率变化而波动,恒定高效

  智能注水功能,自诊断功能,卫生热水预热功能;

▇  宽大的数字液晶显示屏

▇  IPX5D电器保护等级;

  安装位置:室内。


  • 型号: DETOP 26/30/35 CJZ